CROSSOVER AFC AC-240

CROSSOVER AFC AC240

- Đáp ứng tần số 20Hz đến 20kHz

- 100dB Phạm vi năng động unweighted 107dB trọng

- Kết nối đầu vào 2 XLR -  XLR RTA Mic đầu vào

- Đầu ra kết nối 4 XLR -

- Trở kháng đầu vào 40 kOhms

- Trở kháng đầu ra 120 Ohms

- Cấp đầu vào tối đa 34dBu với jumper đầu vào trong 30 vị trí

- Công suất tối đa Cấp 22dBu

- Tỷ lệ 48kHz mẫu

- RTA Mic Phantom điện áp 15 volt

- Nhiễu xuyên âm (đầu ra) 100dB

- THD Noise 0,002% điển hình tại 4 dBu, 1kHz, tăng đầu vào0dB
- Liên hệ đặt hàng: 0908815468

 

Bài viết liên quan

Thiết BịThu Âm Ghi Hình

Thiết BịThu Âm Ghi Hình

10/04/2022Ksound Group

Sản Phẩm Karaoke Thời Công Nghệ -  Bộ Đầu Karaoke Zidoo Thu Âm Ghi Hình.  Là đầu phát karaoke kèm chức năng ghi lại...